Tel: +36/20/423-6480; vagy +36/20/777-2710. E-mail: flavin77@freemail.hu

  Vásárlási feltételek, ÁSZF

  Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
  A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Flavin77 webáruház, mint szolgáltató által üzemeltetett www.flavin77.eu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”), ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek” általi használatára vonatkoznak.

  A www.flavin77.eu működésére és hálózati rendszerére vonatkozó általános szerződési feltételek.

  Üdvözöljük Flavin77 webáruházunkban, amely szolgáltatást a www.flavin77.eu működtetője, Csetneki György egyéni vállalkozó /adószám: 55084240-1-23/ tesz elérhetővé az Ön számára. 
  A webáruház vásárlói részére hozta létre ezt a szolgáltatást. 
  A webáruház látogatására és használatára, továbbá az itt elérhető információk, anyagok, termékek és szolgáltatások tekintetében a vonatkozó törvények és más jogszabályok, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók.
  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. 
  Amennyiben Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a www.flavin77.eu webáruház jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

  1. Fogalmak
  Szerződés: a www.flavin77.eu és egy vásárló között létrejött megállapodás, valamennyi mellékletével együtt.
  Használati feltételek: a webáruház használatára az alábbiakban meghatározott Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyeket kötelező betartani a honlap használata során és amelyek időről-időre módosíthatók.
  Az Ön személyes neve, ragos alakjait is ideértve, valamint az olyan kifejezések, mint a felhasználó, felhasználók, a honlap látogatója, látogatói stb. a flavin77.eu honlapját látogató valamennyi személyre egyaránt vonatkoznak.

  2. A Használati feltételek elfogadása
  A www.flavin77.eu látogatására vonatkozó regisztrációval Ön kifejezi azon szándékát, hogy szerződést kíván kötni a Flavin77 webáruház (www.flavin77.eu) rendszerének látogatására és használatára vonatkozóan és elfogadja a honlapra, illetőleg az ott kínált termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kikötéseket.
  Az Ön regisztrációjának a www.flavin77.eu által történő elfogadása és jóváhagyása – amelynek igazolásaképpen a Flavin77 webáruház (www.flavin77.eu) működtetője feljogosítja Önt a Flavin77 webáruház rendszerének látogatására és használatára – akként tekintendő, hogy Ön szerződést kötött Csetneki György egyéni vállalkozóval a webáruházának látogatására és használatára vonatkozóan. 
  Amikor Ön a regisztráció során, jelen Általános Szerződési Feltételeket úgy fogadja el, hogy egérrel rákattint a megfelelő ikonra, az ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha saját kezűleg írta volna alá a regisztrációs lapot, egyúttal elfogadva a jelen ÁSZF feltételeket.
  A fentiekre való tekintet nélkül, a Flavin77 webáruház (www.flavin77.eu) fenntartja magának a jogot arra, hogy nem fogadja el az Ön által a webáruház rendszerének látogatására vonatkozó regisztrációját. 
  Ez esetben Önnek nem áll jogában látogatni és használni a webáruház rendszerét. 
  Ezen tény elfogadása csak indokolt esetben tagadható meg.
  A webáruház fenntartja magának a jogot arra, hogy időről-időre egyoldalúan módosítsa az ÁSZF feltételeket. 
  Ilyen egyoldalú módosításokra bármely formában sor kerülhet, ideértve – egyebek között – az írásban, elektronikus értesítés (pl. e-mail) útján, egérrel történő rákattintással adott jóváhagyással vagy – a működtető kizárólagos döntése szerint – bármely egyéb módon történő módosításokat. 
  Nem vagyunk kötelesek minden egyes felhasználót személyesen értesíteni az Általános Szerződési Feltételek módosításáról. 
  Mindazonáltal, a módosításokról szóló hirdetményt jól látható és könnyen elérhető formában közzé tesszük a webáruházban, és azzal, hogy Ön észreveszi és elolvassa a hirdetményt, hozzájárul ahhoz, hogy megnyissa és/vagy letöltse a módosított ÁSZF feltételeket, megismerje az azokban bekövetkezett változásokat, továbbá elfogadja, illetőleg kötelezi magát arra, hogy a továbbiakban az ilyen formában módosított feltételekkel összhangban jár el.

  Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Általános Szerződési Feltételeket, köteles arról értesíteni a Flavin77 webáruház rendszergazdáját, felmondani a webáruházhoz fűződő tagsági viszonyát. 
  Egyes esetekben szükség lehet arra, hogy aktív formában is közölje a módosított ÁSZF feltételek elfogadását azáltal, hogy számítógépének egerével rákattint az elfogadást jelző ikonra vagy gombra. 
  Ha a jogszabályok másként nem rendelkeznek, az Általános Szerződési Feltételek közzétételre kerülnek a webáruház honlapján olyan formában, hogy a felhasználók elmenthessék és a számukra alkalmas időpontban megnyithassák azokat, amikor csak felkeresik ezt a honlapot.

  A webáruház valamennyi látogatója számára kötelező az Általános Szerződési Feltételek elolvasása. 
  A felek kikötik, hogy a jelszavával azonosított felhasználó "rákattintás" útján tett nyilatkozatai maradandó eszközzel tett, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna azokat.
  Jogvita vagy bírósági eljárás esetén a www.flavin77.eu honlapja útján keletkezett dokumentumok írásbeli bizonyítéknak tekintendők.

  Jogi közlemény
  A Flavin77 webáruházban található, ill. megvásárolható készítményekkel kapcsolatos információk kizárólag tájékoztató jellegűek! 
  Előfordulhat, hogy ezen információk hiányosak vagy bizonyos elemeiben nem egyezik a konzervatív orvoslás felfogásával. 
  Ennek megfelelően az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok közzé tevői, a weboldalon olvasható információkkal szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújtanak. 
  A feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy szakemberrel (szakorvos, háziorvos) folytatott konzultációt. 
  Ha úgy érzi, az Ön adott problémájára, betegségére vonatkozólag függőben maradt kérdései maradtak a weboldalon forgalmazott termékek arra való alkalmazásával kapcsolatban, a vásárlást megelőzően forduljon szakemberhez!
  Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be. 
  A weboldalon található valamennyi információ figyelembevétele a Tisztelt Vásárló felelősségére történik és a megvásárolt termékek szedésével az elérni kívánt hatásokat nem tudjuk garantálni, továbbá azokért nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vagy felelősséget!
  Az oldalunkon található összes leírás tájékoztató jellegű, a hosszú ideje összegyűjtött tapasztalatok alapján leírt összegzés.
  Minden, a termékekkel kapcsolatos jogi, forgalmazhatósági, engedélyezési kötelezettségek a Slimbios Kft.-t terhelik, és bővebb információk is tőlük kaphatóak.

  A rendelés leadásával elfogadja az itt leírt feltételeket és elfogadja azt is, hogy semmilyen követelést és elvárást nem támaszt a Flavin77 webáruház üzemeltetőjével szemben!

  3. Reklamáció
  A www.flavin77.eu szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat ajánlott levél útján kell eljuttatni a Webáruház tulajdonosához az alábbi postacímre: Csetneki György egyéni vállalkozó, 6065. Lakitelek, Kossuth u. 40. vagy a csetneki59@gmail.com e-mailre. 
  Ahhoz, hogy a reklamáció feldolgozásra kerüljön, tartalmaznia kell a reklamáló személy vezeték- és utónevét, címét és e-mail címét, valamint a reklamáció alapjául szolgáló esemény részletes ismertetését. 
  A www.flavin77.eu – az előzőkben ismertetett fenntartásokkal – a reklamáció kézbesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül köteles feldolgozni azt.

  4. A webáruház látogatói
  A webáruház, mint üzleti és kereskedelmi szolgáltatási honlap 18. évüket betöltött személyek számára készült. 
  A webáruházat Csetneki György (6065. Lakitelek, Kossuth u. 40.) egyéni vállalkozó üzemelteti a vásárlói számára, mint az Általános Szerződési Feltételek szerint igénybe vehető szolgáltatást. 
  Az irányadó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a www.flavin77.eu üzemeltetője nem vállal felelősséget a webáruháza és az abban foglaltak olyan országokban/körzetekben/régiókban történő használatának következményeiért, ahol a magyar jogtól eltérő jogszabályok irányadók. 
  Egyes Magyarországon kívüli területeken törvény tilthatja a webáruházának látogatását, illetőleg az abban foglalt eszközök, termékek, szolgáltatások és információ használatát. 
  Amennyiben Ön az irányadó jogot megsértve látogatja a webáruházat és használja az abban foglalt eszközöket, termékeket, szolgáltatásokat és információt, azt kizárólag saját felelősségére teszi.